เตารีดไฟฟ้าจัดเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นและมีใช้กันเกือบทุกครัวเรือน เตารีดใช้สำหรับรีดผ้าเพื่อช่วยให้เสื้อผ้าที่เราสวมใส่เรียบไม่ยับยู่ยี่อยู่ทรง สำหรับวิธีการเลือกใช้จริงๆ ก็ไม่ยาก ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

เตารีดไฟฟ้าในปัจจุบันมีอยู่ด้วย 3 แบบ ได้แก่

– แบบธรรมดา ไม่มีฟังชั่นอะไรมาก มีปุ่มหรือตัวหมุนสำหรับปรับอุณหภูมิความร้อน ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับแบบอื่น
– แบบไอน้ำ มีราคาสูงขึ้นมาเล็กน้อย เตารีดแบบนี้จะประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาพรมน้ำในขณะรีดเสื้อผ้า และได้ผ้าที่เรียบง่ายกว่าแบบธรรมดา
– แบบกดทับ มีราคาค่อนข้างแพงแพง เหมาะกับร้านซักรีดหรือบ้านที่มีสมาชิกอยู่หลายคนต้องรีดผ้าเป็นจำนวนมากๆ

วิธีเลือกซื้อเตารีดไฟฟ้า
1. เลือกประเภทและขนาดให้เหมาะกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวหรือปริมาณผ้าที่ต้องรีด ถ้าผ้ามีจำนวนไม่มากการเลือกเตารีดขนาดเล็กหรือแบบธรรมดาที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่มากจะเหมาะกว่า แต่ถ้าต้องรีดผ้าเป็นจำนวนมากควรใช้ขนาดใหญ่จะใช้ประหยัดเวลาในการรีด ซึ่งเมื่อเทียบกับค่ากระแสไฟฟ้าจะไม่แตกต่างกันมาก

2. ถ้าต้องประหยัดและความสะดวกในเวลารีด หรือไม่ต้องเสียเวลาพรมน้ำให้เลือกใช้เป็นเตารีดไอน้ำ

3. ถ้าต้องรีดผ้าเป็นจำนวนมากหรือเป็นร้านซักรีดและมีเงินทุนมากพอ แนะนำให้เลือกเตารีดไฟฟ้าแบบกดทับ จะช่วยให้คุณรีดผ้าได้มากและประหยัดเวลา เมื่อเทียบกับค่ากระแสไฟก็ใกล้เคียงกับการเลือกใช้เตารีดแบบอื่น

เลือกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาจะได้ผ้าเรียบอย่างที่คุณต้องการ

Leave a Reply