เครื่องฟอกอากาศกลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากในอากาศมักจะปนเปื้อนด้วยสารพิษและเชื่อโรคต่างๆ มากขึ้น สำหรับหลักการทำงานเครื่องนี้จะมีหน้าที่ในการดักจับฝุ่นและควันไม่ให้หลุดลอดเข้ามาภายในห้องได้นั่นเอง เหมาะสำหรับติดตั้งในบ้านเรือนและสำนักงานรวมไปถึงในห้องที่มีค่อนข้างอับและมีฝุ่นละอองจำนวนมาก จริงๆ แล้วเครื่องฟอกอากาศจะมีหลักการทำงานทั่วไปคล้ายกับเครื่องปรับอากาศ แต่หน้าที่แตกต่างกัน สำหรับการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศนั้นสามารถพิจารณาได้ดังนี้

1. ราคาต้องเหมาะสมกับฟังก์ชั่นการใช้งาน ดูได้จากปริมาตรอากาศเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที และระบบการรวมฝุ่นไฟฟ้าสถิตเทียบที่ปริมาตรอากาศต่ำสุด

2. ดูในเรื่องของอะไหล่และค่าบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็น ราคาของแผ่นกรองไฟฟ้าสถิต, ราคาแผ่นกรองละเอียด และราคาเข็มยิงประจุ เป็นต้น ให้เทียบกับอายุการใช้งานว่านานขนาดไหน เพราะค่าบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศบางยี่ห้อ เมื่อใช้ไปนานๆ อาจสูงกว่าราคาตัวเครื่องที่ซื้อใหม่

3. เลือกฟังชั่นการทำงานให้เหมาะกับการใช้งาน หรือมลภาวะภายในห้อง เช่น
– อากาศเป็นแก๊ส การดักจับที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นระบบแอคทิเวเทท หรือ อิมเพรคนาเทท ชาร์โคลล์
– อากาศเป็นอนุภาค ให้เลือกระบบเติมประจุ หรือแบบแผ่นกรองไฟฟ้าสถิต ที่ช่วยรวบรวมฝุ่นไฟฟ้าสถิต และเอพ้าฟิลเตอร์

4. ขนาดของตัวเครื่องต้องเหมาะกับปริมาณความเข้มข้นของมลภาวะในอากาศ

ถ้ายังไม่แน่ใจในการเลือกควรขอคำแนะนำจากพนักงานขาย หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้คุณได้เครื่องฟอกอากาศที่สามารถช่วยให้อากาศภายในบ้านดีขึ้นอย่างที่คุณต้องการ

Leave a Reply