วิธีเลือกซื้อปั้มน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือน

ปั้มน้ำเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับช่วยดึงน้ำไว้ใช้ภายในบ้าน เพื่อให้น้ำประปาไหลงสม่ำเสมอแม้ในวันหรือช่วงเวลาที่น้ำไหลอ่อน ซึ่งปั้มที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นปั้มแบบอัตโนมัติ เหตุผลที่ควรเลือกใช้ปั้มแบบนี้ภายในครัวเรือนก็เพราะว่า ทันที่ที่เราเปิดน้ำปั้มจะทำงานดึงน้ำทันที พอหยุดใช้ปั้มก็จะหยุดทำงานทันที สำหรับวิธีการเลือกจะมีดังนี้

1. ควรเลือกขนาดให้เหมาะกับครัวเรือน โดยพิจารณาจากจำนวนการใช้งานของบ้านแต่ละหลัง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาดตั้งแต่ 100-400 วัตต์ สำหรับขนาด 100 – 150 วัตต์ จะเหมาะกับบ้านพักที่มีผู้อยู่อาศัยไม่มากหรือมีสมาชิกตั้งแต่ 2-3 คนขึ้นไป แต่ถ้าภายในบ้านมีสมาชิกอาศัยอยู่หลายคนก็ควรเพิ่มกำลังวัตต์ของปั้มน้ำตามสมาชิกไปด้วย เพราะถ้าสมาชิกหลายคนใช้ปั้มที่มีกำลังวัตต์น้อย จังหวะใช้น้ำพร้อมกันจะส่งผลให้ปั้มน้ำทำงานเกินกำลังจนอาจเกิดเครื่องร้อนและเป็นสาเหตุทำให้วงจรภายในเกิดไหม้และเสียหายได้

2. ปั้มน้ำแต่ละยี่ห้อในปัจจุบันมีมาตรฐานในการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แตกต่างกัน ดังนั้นถ้ามีงบประมาณมากพอให้เลือกใช้ยี่ห้อที่มีการผลิตที่ได้มาตรฐานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ถึงจะมีราคาสูงแต่ก็ช่วยให้คุณใช้งานได้ยาวนานและปลอดภัยยิ่งขึ้นเช่นกัน

นอกการเลือกซื้อปั้มน้ำที่ได้มาตรฐานแล้ว ก็ควรทำการติดตั้งโดยช่างที่ชำนาญ เพื่อให้บ้านของคุณติดตั้งปั้มน้ำได้ถูกต้อง สามารถใช้น้ำได้ตามต้องการ และปลอดภัยในการใช้งาน

Leave a Reply