เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วเป็นเครื่องที่ช่วยป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าดูด เครื่องตัดไฟฟ้ารั่วจะทำการตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิดการรั่วไหลผ่านร่างกายของคนเราลงดิน โดยส่วนใหญ่แล้วจะตัดเมื่อค่ากระแสไฟฟ้ารั่วไม่เกิน 30 mA และยังช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยเครื่องจะทำการตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงดินที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟชำรุด รวมไปถึงในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าเกินในขณะที่ ฟิวส์ หรือเบรกเกอร์ไม่ทำงาน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วก็จะทำการตัดไฟโดยทันที เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ

1. เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วประเภทที่ตัดกระแสลัดวงจรได้ สามารถตัดได้ทั้งไฟฟ้ารั่วและกระแสลัดวงจร

2. เครื่องตัดไฟฟ้ารั่วประเภทที่ไม่สามารถตัดกระแสลัดวงจรได้ ต้องทำงานร่วมกับฟิวส์หรือเครื่องตัดกระแสลัดวงจรในกรณีที่ต้องการให้ตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรด้วย

การเลือกซื้อ
ควรเลือกซื้อเครื่องที่มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีเอกสารรับรอง ที่สำคัญต้องติดตั้งด้วยช่างที่มีความชำนาญโดยเฉพาะเท่านั้น เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วจึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าที่บ้านคุณหรือภายในอาคารสำนักงานมีเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด รวมไปถึงมีผู้พักอาศัยอยู่หลายคน การเลือกใช้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ถ้าคุณมีงบประมาณพอและห่วงใยความปลอดภัยของคนในครอบครัวก็อย่าลืมติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

Leave a Reply